<optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<center id="ik6wq"></center><optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<optgroup id="ik6wq"><small id="ik6wq"></small></optgroup>
<center id="ik6wq"><wbr id="ik6wq"></wbr></center>
<code id="ik6wq"><small id="ik6wq"></small></code>
<center id="ik6wq"><wbr id="ik6wq"></wbr></center>
<center id="ik6wq"></center><optgroup id="ik6wq"></optgroup><center id="ik6wq"></center>

VMware erbjuder cloud computing och tj?nster f?r plattformsvirtualisering, vilket g?r det m?jligt f?r f?retagskunder att s?kert ansluta, administrera och automatisera sin digitala infrastruktur. F?ljande sekretesspolicy reglerar hur personuppgifter kan komma att samlas in, anv?ndas, delas med och lagras av de olika VMware-team.

Denna klausul reglerar behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in f?r att hantera v?r verksamhet och v?ra relationer med kunder, bes?kare och eventdeltagare.

Denna klausul reglerar hur vi anv?nder cookies och liknande tekniker n?r du interagerar med oss genom v?ra webbplatser.

Om du ?r bosatt i delstaten Kalifornien klarg?r denna klausul dina integritetsr?ttigheter och hur du kan ut?va dessa r?ttigheter.

Denna klausul reglerar behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in i samband med v?ra rekryteringsf?rfaranden.

Denna klausul reglerar den information vi samlar in och anv?nder i samband med v?ra kunders distribution av v?ra produkter och tj?nster.

Denna klausul redog?r f?r de typer av information som Workspace ONE UEM samlar in fr?n kunders anv?ndare och deras enheter.

Ikrafttr?dandedatum: 1 juli 2019

?

VMWARES GLOBALA SEKRETESSPOLICY

VMware, Inc., med huvudkontor i USA, och dess koncernf?retag, en del av Dell Family (”VMware”, ”vi”, ”oss” och ”v?r”) ?r m?na om att skydda integriteten f?r personer som interagerar med oss, s?som v?ra webbplatsbes?kare, kunder, aff?rspartner, slutanv?ndare, evenemangsbes?kare och jobbkandidater (”du/dig” och ”din”). Denna sekretesspolicy f?rklarar i allm?nhet de olika s?tt som VMware samlar in, anv?nder och delar personuppgifter p? n?r:

 • Du bes?ker, interagerar med eller anv?nder n?gon av v?ra webbplatser, sociala medier-sidor, VMwares mobilappar (d?r det l?nkas till denna sekretesspolicy), online-annonser, marknadskommunikation (v?ra ”online-Egendomar”);
 • Du bes?ker, interagerar med eller anv?nder n?got av v?ra evenemang, f?rs?ljnings-, marknadsf?rings- och andra offline-aktiviteter (v?r ”offline-egendom”); och
 • du k?per och anv?nder VMwares produkter och tj?nster (inklusive mobilappar) som har installerats av n?gon av v?ra aff?rskunder, s?som din arbetsgivare (v?ra ”Tj?nster”).

N?r vi avser n?gon kombination av de tre ovanst?ende, anv?nder vi termen ”Egendomar”.


Denna klausul omfattar inte generellt den information vi samlar in automatiskt i samband med din anv?ndning av VMware-tj?nsterna. F?r mer information om den information som samlas in och anv?nds av VMware i samband med leverans av Tj?nsterna, se sekretesspolicyn f?r VMwares produkter och tj?nster.


I samband med tillhandah?llande av specifik Egendom kan VMware l?mna ut uppgifter ”just-in-time” eller ytterligare information om v?r insamling, anv?ndning och praxis f?r delning av data. Dessa klausuler kan komplettera denna sekretesspolicy eller f?rklara VMwares sekretesspraxis under de beskrivna omst?ndigheterna eller kan erbjuda dig extra valm?jligheter om hur VMware behandlar dina uppgifter.

Vid fr?gor om denna sekretesspolicy, kontakta oss p? privacy@vmware.com.

INNEH?LL

Personuppgifter” ?r information som identifierar en individ eller h?nf?r sig till en identifierbar individ. VMware och tredjepartstj?nsteleverant?rer samlar in personuppgifter och annan information fr?n olika k?llor som i allm?nhet faller inom f?ljande kategorier:

 • Information du tillhandah?ller oss genom din interaktion med oss och din anv?ndning av Egendomarna
 • Information vi samlar in automatiskt i samband med din anv?ndning av Online-egendomarna (se klausulen VMware produkter och tj?nster f?r information vi samlar in automatiskt i anslutning till Tj?nsterna)
 • Information fr?n tredjepartsk?llor och anknutna f?retag

Vi kan kombinera uppgifter fr?n dessa olika k?llor f?r de syften som anges i denna sekretesspolicy.

 1. Uppgifter som vi samlar in fr?n dig

 2. Vi samlar in personuppgifter n?r du frivilligt tillhandah?ller dem till oss (inklusive till v?ra tj?nsteleverant?rer eller annan part som samlar in dem p? v?rt uppdrag). Exempelvis samlar vi in personuppgifter n?r du best?ller, registrerar dig f?r eller beg?r information om VMwares produkter, tj?nster eller appar, registrerar dig f?r marknadskommunikation, beg?r support, fyller i enk?ter, ger produktfeedback eller registrerar dig f?r ett VMware-evenemang eller webbinarium. Vi kan ocks? samla in personuppgifter om dig offline, till exempel n?r du deltar i ett av v?ra evenemang, under telefonsamtal med f?rs?ljningsrepresentanter eller n?r du kontaktar kundsupport.

  De personuppgifter vi samlar in kan omfatta kontaktinformation (s?som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress), yrkesm?ssig information (s?som jobbtitel, avdelning eller jobbroll), anv?ndar-ID och l?senord, samt kontaktinst?llningar. Vi samlar ?ven in information som du v?ljer att tillhandah?lla till oss n?r du beg?r information eller fyller i en fritextruta i v?ra formul?r (exempelvis f?r evenemangsregistrering, produktfeedback eller enk?tf?rfr?gningar), eller karakt?ren av din f?rfr?gan eller kommunikation. D?rut?ver kan vi samla in personuppgifter som l?mnas av dig p??anslagstavlor, chattfunktioner, bloggar och andra tj?nster eller plattformar d?r du kan l?gga upp information och material (inklusive tredjepartstj?nster och -plattformar).

  N?r du g?r ett k?p fr?n VMware, kan vi ?ven samla in fakturerings- och transaktionsinformation.

 3. Information vi samlar in automatiskt

 4. VMware samlar in information fr?n anv?ndning av teknologi s?som cookies, pixeltaggar, widgetar, inb?ddade URL:er, elektroniska kommunikationsprotokoll, knappar och verktyg i samband med dess Online-egendom. Typen av teknologi som anv?nds av VMware kan variera med tiden, eftersom teknologin utvecklas. Denna sekretesspolicy och v?r klausul om cookies ger information om hur vi anv?nder cookies och andra liknande sp?rningsteknologier.


  Online-Egendomar:
  Vi samlar automatiskt in viss information n?r du anv?nder, bes?ker eller interagerar med v?ra online-Egendomar eller Tj?nster, inklusive v?ra online-annonser eller marknadskommunikation. Denna information avsl?jar inte n?dv?ndigtvis din identitet direkt, men kan inneh?lla unika identifieringsnummer och annan information om den specifika enheten du anv?nder, s?som modell av fysisk produkt, operativsystemversion, webbl?sarmjukvara (s?som Firefox, Safari, eller Internet Explorer), din IP-adress/MAC adress/enhetsidentifiering, enhetsh?ndelseinformation (s?som krascher, systemaktivitet och fysiska produktinst?llningar, webbl?sarspr?k, datum och tid f?r din f?rfr?gan och h?nvisnings-URL), ?vergripande geografisk placering (t.ex. placering p? lands- och stadsniv?) och andra tekniska data som unikt identifierar din webbl?sare. Vi kan ocks? samla in information om hur din enhet har interagerat med v?ra Online-egendomar, s?som vilka sidor som har bes?kts och vilka l?nkar som har klickats p? och annan statistisk information.


  VMware-tj?nsterna:
  I samband med din organisations distribution av vissa av Tj?nster kan VMware automatiskt samla in information om din anv?ndning av Tj?nsterna. Se sekretesspolicyn f?r VMwares produkter och tj?nster f?r mer information om den information som samlas in och anv?nds av VMware i samband med leverans av Tj?nsterna.

  Om du ?r en enskild anv?ndare av VMwares Tj?nster och du beh?ver mer information om v?r datainsamlingspraxis f?r tj?nster som anv?nds av din organisation, kontakta din IT-administrat?r.

 5. Information fr?n tredjepartsk?llor och anknutna f?retag

 6. Fr?n tid till annan kan vi erh?lla information om dig fr?n tredjepartsk?llor s?vida detta inte f?rhindras av g?llande lagar, s?som offentliga databaser, ?terf?rs?ljare och kanalpartner, gemensamma marknadsf?ringspartner, plattformar f?r sociala medier eller annan ?ppet tillg?nglig information. Vi kan ?ven erh?lla information om dig fr?n v?ra anknutna f?retag, inklusive Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks och VirtuStream (”Dell Family”) och, i den utstr?ckning de ?r involverade i f?rs?ljning och marknadsf?ring av v?ra kollektiva produkter och tj?nster, deras utsedda partner.

  Exempel p? information som vi kan erh?lla fr?n andra k?llor inkluderar: kontoinformation, yrkesroll och offentlig anst?llningsprofil, service- och supportinformation, information om dina intressen eller inst?llningar f?r en viss produkt eller tj?nst, webbsurfvanor, sidvisningsinformation fr?n vissa aff?rspartner tillsammans med vilka vi erbjuder tj?nster under samma varum?rke eller ett gemensamt produktutbud och kredithistorikinformation fr?n kreditupplysningsf?retag. Vi kan anv?nda denna information i kombination med din kontaktinformation, yrkesm?ssiga information och VMware-transaktionshistorik f?r syften som anges i denna sekretesspolicy, s?som exempelvis att f?rb?ttra korrektheten i v?ra register, b?ttre f?rst? dig och dina inst?llningar, erbjuda relevant marknadsf?ring och support samt detektera och f?rhindra bedr?geri.

VMware anv?nder personuppgifter som vi samlar in f?r f?ljande syften (s?vida detta inte p? annat vis begr?nsas av g?llande lagar). F?r information om hur VMware delar personuppgifter, se Del III.

Svara p? f?rfr?gningar och interagera med/behandla transaktioner: VMware kan anv?nda personuppgifter f?r att svara p? dina f?rfr?gningar eller ge dig information som beg?rts av dig. VMware kan ?ven anv?nda personuppgifter, inklusive finansiella uppgifter, samt kreditkorts- och betalningsinformation, f?r att behandla dina transaktioner.

Underl?tta leveransen av Tj?nsten och Kontoadministrationen: VMware kan anv?nda personuppgifter f?r att tillhandah?lla Tj?nsterna, f?r att administrera ditt konto och f?r att kommunicera med dig avseende din anv?ndning av v?ra Tj?nster. Detta kan omfatta att administrera produkth?mtningar, uppdateringar och buggfixar, erbjuda support och rekommendationer, och skicka ut annan administrativ eller kontorelaterad kommunikation, inklusive versionskommentarer. VMware kommer ocks? att anv?nda personuppgifter f?r att underl?tta leveransen av Tj?nsterna, vilket kan inbegripa sp?rning av r?ttigheter, verifiering av efterlevnad, kontroll av ?tkomst till Tj?nsten, samt uppr?tth?llande av s?kerhet och driftsintegritet f?r VMware IT-infrastruktur och v?ra Tj?nster. Se klausulen om VMwares produkter och tj?nster f?r mer information om den information som VMware samlar in i samband med din anv?ndning av Tj?nsterna och f?r att kunna anv?nda dig av Tj?nsterna.

Underl?tta och utv?rdera anv?ndning av Online-egendomarna: VMware kan anv?nda personuppgifter f?r att tillhandah?lla Online-egendomarna, f?r att underl?tta din anv?ndning av Online-egendomarna (s?som att underl?tta navigering och inloggningsprocessen, spara information mellan sessioner och f?rb?ttra s?kerheten), att f?rb?ttra kvaliteten, att utv?rdera sidans responshastighet och best?mma inneh?llet.

F?rb?ttra v?ra Egendomar: VMware anv?nder personuppgifter och andra data som VMware samlar in fr?n dig f?r att b?ttre f?rst? v?ra kunder, anv?ndare och webbplatsbes?kare och hur de anv?nder och interagerar med Egendomar, inklusive deras anv?ndarupplevelse. VMware anv?nder denna information f?r att tillhandah?lla en individualiserad upplevelse, f?r att implementera inst?llningar som du anger, f?r att f?rb?ttra kvaliteten och tillf?rlitligheten, f?r att diagnostisera problem med och f?rb?ttra Egendomarna och relaterade anv?ndarupplevelser, och f?r att g?ra rekommendationer.

F?rb?ttra korrektheten i v?ra register: Vi kan anv?nda personuppgifter som vi erh?ller fr?n dig eller tredje part f?r att b?ttre f?rst? dig och/eller underh?lla och f?rb?ttra korrektheten i register som ber?r dig.

Tillhandah?lla support: VMware anv?nder personuppgifter och annan information som VMware samlar in fr?n dig, i kombination med annan information vi kan ha, f?r att ge dig support i relation till v?ra Egendomar.

Posta omd?men: VMware kan anv?nda personuppgifter f?r att posta omd?men p? sina Online-egendomar. Innan vi publicerar ett omd?me, kommer vi att inh?mta ditt medgivande att anv?nda ditt namn och omd?me. Du kan beg?ra att ditt omd?me uppdateras eller raderas n?r som helst genom att skicka en beg?ran med ditt namn, omd?mets placering och kontaktinformation.

Marknadsf?ring: VMware kommer att anv?nda information som erh?lls fr?n dig, dina interaktioner med VMware och Egendomarna samt fr?n tredjepartsk?llor f?r att tillhandah?lla marknadsf?rings- och kampanjkommunikation till dig, f?r att leverera riktad och relevant annonsering och marknadsf?ring f?r dig, f?r att fastst?lla effektiviteten p? v?r marknadsf?ring och erbjudandekampanjer, samt f?r att b?ttre f?rst? dig och dina inst?llningar och f?r att positionera och fr?mja v?ra produkter och tj?nster. V?r marknadsf?ring bedrivs i enlighet med dina annonsering-/marknadsf?ringsinst?llningar och i ?vrigt s?som medges av g?llande lagstiftning.

S?kerhet: VMware kan anv?nda personuppgifter f?r hj?lpa till att ?vervaka, f?rhindra och detektera bedr?geri, f?rb?ttra s?kerheten, ?vervaka och bekr?fta identitet eller ?tkomst, och bek?mpa spam eller annan malware och s?kerhetsrisker.

Kvalitetskontroll och utbildning: VMware kan anv?nda eller komma ?t personuppgifter i kvalitetskontrollsyfte relaterat till Egendomarna och personalutbildning.

Tredje parts sociala n?tverk:?VMware kan anv?nda personuppgifter f?r att interagera med dig p? tredje parts sociala n?tverk (villkorat av det n?tverkets anv?ndarvillkor).

Konferenser och evenemang: VMware och v?ra partner kan anv?nda personuppgifter f?r att kommunicera med dig om v?ra evenemang eller v?ra partners evenemang. Efter evenemanget kan VMware kontakta dig om evenemanget och relaterade produkter och tj?nster och dela information om din n?rvaro med ditt f?retag och v?ra konferenssponsorer och partner, om det ?r juridiskt till?tet att g?ra detta. Om en partner eller konferenssponsor direkt efterfr?gar dina personuppgifter i sina konferensmontrar eller presentationer, kommer dina personuppgifter administreras i enlighet med deras sekretesspraxis. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspraxis hos s?dana partner och sponsorer.

Tillhandah?lla online-communities och bloggar: Vi kan anv?nda personuppgifter och annan information som l?mnats av dig p? v?ra anslagstavlor, chattfunktioner, bloggar och andra tj?nster och plattformar d?r du kan l?gga upp information och material i syfte att erbjuda dig och v?ra kunder ett forum f?r att diskutera VMwares Egendomar, svara p? dina f?rfr?gningar, erbjuda dig support, f?rb?ttra v?ra Egendomar eller andra syften som anges i denna sekretesspolicy. All information som anges i s?dana forum blir offentlig information och kan d?rf?r komma att synas offentligt, till exempel via s?kmotorer eller andra offentligt tillg?ngliga plattformar, och kan ”crawlas” eller s?kas upp av tredje part. Den kan ?ven l?sas, samlas in eller anv?ndas av andra anv?ndare f?r att skicka o?nskade meddelanden. Publicera inte n?gon information som du inte vill avsl?ja f?r allm?nheten.

Utbildning: Om du registrerar dig f?r en VMware-certifieringskurs eller ett seminarium, kommer VMware att anv?nda dina personuppgifter f?r att underl?tta tillhandah?llande av kursen eller seminariet. I den utstr?ckning din organisation har betalat f?r din certifieringskurs eller ditt seminarium, kan VMware l?mna ut status f?r din kurs eller seminarium till din organisation i samband med avisering d?rom till dig.

Skydda v?ra anst?llda och anl?ggningar: VMware kan anv?nda personuppgifter efter behov f?r att skydda h?lsan och s?kerheten f?r v?ra anst?llda och bes?kare, v?ra anl?ggningar och v?r egendom och andra r?ttigheter. Om du bes?ker n?gon av v?ra lokaler kan du bli fotograferad eller videoinspelad som en del av att uppr?tth?lla s?kerheten i s?dana lokaler.

Andra ber?ttigade aff?rssyften: Vi kan anv?nda dina personuppgifter n?r det ?r n?dv?ndigt f?r andra ber?ttigade syften, s?som att skydda VMwares konfidentiella och upphovsskyddade information.

Vi bem?dar oss f?r att dina personuppgifter endast ska kommas ?t av de som verkligen beh?ver komma ?t dem f?r att utf?ra sina uppgifter och skyldigheter, och f?r att dela dem med tredje part som har ett ber?ttigat syfte att komma ?t dem. Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part under f?ljande omst?ndigheter:

 • Tj?nsteleverant?rer: Vi kan dela dina uppgifter med tredje part, s?som leverant?rer, konsulter, medarbetare och andra serviceleverant?rer som arbetar p? v?rt uppdrag. Exempelvis omfattas leverant?rer och serviceleverant?rer som tillhandah?ller assistans med marknadsf?ring, fakturering, behandling av kreditkortsbetalningar, dataanalys och -insikter, teknisk support och kundservice. Om det inte beskrivs i denna sekretesspolicy eller n?gon annan av v?ra sekretesspolicyer delar vi inte, s?ljer, hyr ut eller handlar med n?gon av dina personuppgifter med tredje part f?r eget marknadsf?ringssyfte.

 • Aff?rspartner: Vi kan tillhandah?lla din information till v?ra kanalpartner, s?som distribut?rer och ?terf?rs?ljare, f?r att uppfylla produkt- och informationsf?rfr?gningar, f?r att effektivt leverera samlad support och f?r att tillhandah?lla kunder och potentiella kunder med information om VMware och dess produkter och tj?nster. Fr?n tid till annan kan VMware interagera i gemensamma f?rs?ljnings- eller produktkampanjer med utvalda aff?rspartner. Om du k?per eller specifikt uttrycker intresse f?r en gemensamt erbjuden produkt, kampanj eller tj?nst, kan vi dela relevanta personuppgifter med dessa partner.

  T?nk p? att VMware inte kontrollerar v?ra aff?rspartners anv?ndning av s?dan information. V?ra partner ?r ansvariga f?r att administrera sin egen anv?ndning av personuppgifter som samlas in under dessa omst?ndigheter, inklusive att ge information till dig om hur de anv?nder dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du granskar den relevanta partnerns sekretesspolicy f?r att f? mer information om hanteringen av dina personuppgifter.

 • VMwares affilierade f?retag och Dell Family: Vi kan dela din information med v?ra moderbolag, dotterbolag och/eller partner. Denna information kan delas och anv?ndas f?r att tillhandah?lla tj?nster och support, tillhandah?lla rekommendationer f?r att optimera produkt- och tj?nsteanv?ndning, f?r att ge kunder och potentiella kunder information om utbudet av tillg?ngliga produkter och tj?nster samt f?r de ?ndam?l som beskrivs i denna sekretesspolicy.

 • Vitala intressen: Vi kan l?mna ut information n?r vi anser det n?dv?ndigt f?r att skydda vitala intressen f?r n?gon person.

 • F?lja lagar eller beh?riga r?ttsliga organ, regulatoriska myndigheter, offentliga myndigheter, domstolar eller tredje part: Vi kan l?mna ut information om vi tror att det ?r n?dv?ndigt eller tvingande (i) av lag eller best?mmelse, f?r att vara i efterlevnad med r?ttsliga processer eller statlig anmodan (inklusive som svar till offentliga myndigheter f?r att uppr?tth?lla nationell s?kerhet eller f?lja lagen); eller (ii) f?r att ut?va, fastst?lla eller f?rsvara v?ra lagliga r?ttigheter.

 • Aff?rsm?ssiga ?verf?ringar: Vi kan dela eller ?verf?ra din information i samband med, eller under f?rhandlingar om, f?retagsfusioner, f?rs?ljning av f?retagstillg?ngar, finansiering, f?rv?rv, likvidering, f?retagsomorganisationer och liknande h?ndelser. Vi informerar eventuell k?pare om att din information endast ska anv?ndas i enlighet med denna sekretesspolicy.

 • Med ditt medgivande: Vi kan l?mna ut dina personuppgifter f?r olika syften med ditt medgivande.

Personuppgifter, inklusive personuppgifter som insamlas i Europeiska ekonomiska samarbetsomr?det (”EES”) eller Schweiz, kan ?verf?ras, lagras och behandlas av oss och v?ra tj?nsteleverant?rer, partner och affilierade f?retag i USA och potentiellt andra l?nder vars dataskyddslagar kan vara annorlunda mot lagarna i ditt land, exempelvis Kanada, Filippinerna, Singapore, Indien, Australien och Israel. Vissa av dessa l?nder bed?ms inte vara ”adekvata” av EU-kommissionen. Vi kommer att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy varhelst dessa behandlas och kommer vidta l?mpliga kontraktsm?ssiga eller andra ?tg?rder f?r att skydda relevanta personuppgifter i enlighet med g?llande lag. Dessa ?tg?rder omfattar implementering av EU-kommissionens standardkontraktsklausuler f?r ?verf?ring av personuppgifter fr?n v?ra koncernf?retag i EES till v?ra andra koncernf?retag. V?ra standardkontraktsklausuler kan erh?llas p? beg?ran. Vi har vidtagit liknande l?mpliga skydds?tg?rder med v?ra tj?nsteleverant?rer, partner och affilierade. I relation till VMwares roll som behandlare av kundinneh?ll, g?ller v?ra Bindande f?retagsregler samtliga ?verf?ringar av personuppgifter.

VMware uppr?tth?ller (och kr?ver att dess tj?nsteleverant?rer uppr?tth?ller) l?mpliga organisatoriska och tekniska ?tg?rder som ?r utformade f?r att skydda s?kerheten och sekretessen f?r alla personuppgifter vi behandlar. Exempelvis, till?mpar VMware fysiska ?tkomstkontroller, kryptering, internet-brandv?ggar, intr?ngsdetektering och n?tverks?vervakning, beroende p? arten av informationen och omfattningen av behandlingen. VMwares personal som kan ha tillg?ng till personuppgifter ?r skyldig att h?lla s?dan information konfidentiell. Dock ?r inga s?kerhetsprocedurer eller protokoll garanterade att vara 100 % s?kra, s? vi uppmanar dig att vara f?rsiktig n?r du utl?mnar personuppgifter online och att anv?nda tillg?ngliga verktyg, till exempel internet-brandv?ggar, antivirusprogram och antispywareprogramvara samt liknande teknik f?r att skydda dig online.

R?tt att korrigera eller uppdatera din information: Om du vill korrigera eller uppdatera personuppgifter som du har l?mnat till oss, kan du logga in p? myvmware.com och uppdatera din profil.

?

Marknadskommunikation: Du kan v?lja bort att f? marknadskommunikation fr?n VMware genom att bes?ka VMwares prenumerationscenter och avanm?la dig. Du kan ocks? avanm?la dig genom att klicka p? l?nken f?r att avsluta prenumerationen i alla e-postmeddelanden med marknadsf?ringsinneh?ll som vi skickar till dig, eller genom att fylla i kontaktformul?ret f?r sekretess?renden.

?

Ytterligare r?ttigheter f?r EES och vissa ?vriga territorier: Om du bor i vissa territorier (s?som Europeiska ekonomiska samarbetsomr?det), kan du ha r?tt att ut?va vissa integritetsr?ttigheter som finns tillg?ngliga f?r dig enligt g?llande lagar. Vi kommer att behandla din f?rfr?gan i enlighet med till?mpliga dataskyddslagar. Vi kan beh?va beh?lla viss information f?r dokumentations?ndam?l och/eller f?r att slutf?ra transaktioner som du p?b?rjade innan du beg?rde radering.

?

 • R?tt att inte ge samtycke eller dra tillbaka samtycke: Vi kan komma att be att f? ditt medgivande f?r att behandla vissa personuppgifter. D? vi g?r det detta, har du r?tt att inte ge ditt samtycke eller att ?terkalla ditt samtycke n?r som helst. Detta p?verkar inte bearbetningens laglighet p? grundval av samtycke innan det ?terkallas.
 • R?tt till ?tkomst och/eller portabilitet: Du kan ha r?tt att komma ?t personuppgifter som vi har om dig och, under vissa begr?nsade omst?ndigheter, beg?ra att vi tillhandah?ller dig med dessa s? att du kan tillhandah?lla eller ”portera” dessa data till en annan leverant?r.
 • R?tt till radering: Under vissa omst?ndigheter, kan du ha r?tt till radering av personuppgifter som vi innehar om dig (exempelvis om de inte l?ngre ?r n?dv?ndiga f?r syftena f?r vilka de ursprungligen samlades in).
 • R?tt att mots?tta dig behandling: Du kan ha r?tt att beg?ra att VMware upph?r med att behandla dina personuppgifter och/eller slutar skicka marknadskommunikation till dig.
 • R?tt till r?ttelse: Du kan ha r?tt att kr?va att vi r?ttar felaktiga eller ofullst?ndiga personuppgifter.
 • R?tt att begr?nsa behandlingen: Du kan ha r?tt att beg?ra att vi begr?nsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omst?ndigheter (exempelvis om du tror att personuppgifter vi innehar inte ?r korrekta eller inte innehas lagligen).
 • R?tt att framf?ra klagom?l till din lokala dataskyddsmyndighet: Du kan ha r?tt att framf?ra klagom?l till din lokala dataskyddsmyndighet eller motsvarande regulatoriska organ.

?

Om du vill ut?va n?gon av dina sekretessr?ttigheter fyller du i kontaktformul?ret f?r sekretess?renden s? att vi kan ?verv?ga din beg?ran enligt till?mplig lag. F?r att skydda din sekretess och s?kerhet kan vi vidta ?tg?rder f?r att verifiera din identitet innan vi uppfyller en beg?ran.Om du vill veta mer om dina r?ttigheter som bosatt i Kalifornien ber vi dig l?sa Vmwares sekretessmeddelande f?r Kalifornien.

?

R?ttigheter och valm?jligheter i de fall VMware agerar behandlare: Vissa VMware-tj?nster kan anv?ndas av v?ra kunder f?r att samla in personuppgifter om dig. I s?dana fall, behandlar vi dessa personuppgifter enbart p? uppdrag av v?ra kunder och personer som vill ut?va sina r?ttigheter ska f?rst rikta sin fr?ga till v?r kund (controllern).

V?r r?ttsliga grund f?r insamling och anv?ndning av personuppgifter som beskrivs ovan beror p? de specifika personuppgifterna och de specifika sammanhangen d?r vi samlar in dem och syftena f?r vilka de anv?nds.

?

Dock kommer vi normalt samla in personuppgifter fr?n dig endast d? vi beh?ver personuppgifterna f?r att uppfylla ett kontrakt med dig eller d?r behandlingen ?r i v?rt legitima intresse och inte underordnad dina dataskyddsintressen eller fundamentala r?ttigheter och friheter, eller d? vi har ditt medgivande att g?ra detta. I vissa mycket s?llsynta fall kan vi ?ven ha r?ttslig skyldighet att samla in personuppgifter fr?n dig eller kan av andra sk?l beh?va personuppgifterna f?r att skydda dina eller andra personers vitala intressen.

?

Om vi omber dig att tillhandah?lla personuppgifter f?r att uppfylla r?ttsliga krav eller uppfylla ett kontrakt med dig, kommer vi att klarg?ra detta vid l?mplig tidpunkt och informera om huruvida tillhandah?llandet av dina personuppgifter ?r obligatoriskt eller inte (liksom om eventuella konsekvenser om du inte tillhandah?ller dina personuppgifter).

?

P? liknande vis kommer vi, om vi samlar in och anv?nder dina personuppgifter som en f?ljd av v?ra ber?ttigade intressen (eller n?gon tredje parts s?dana), att klarg?ra f?r dig vid en relevant tidpunkt, eller p? f?rfr?gan, vilka dessa ber?ttigade intressen ?r.

?

Om du har fr?gor om eller beh?ver mer information ang?ende den r?ttsliga grunden p? vilken vi samlar in och anv?nder dina personuppgifter, kontakta oss med hj?lp av kontaktinformationen som finns under rubriken ”S? h?r kontaktar du oss” nedan.

?

Hur l?nge vi beh?ller dina personuppgifter: Vi beh?ller personuppgifter som vi samlar in om dig n?r vi har ett legitimt verksamhetsbehov, m?ste g?ra det och/eller s? l?nge som beh?vs f?r att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy, s?vida inte en l?ngre lagringsperiod kr?vs eller till?ts enligt lag (till exempel skattem?ssiga, juridiska, bokf?ringsrelaterade eller andra syften). Du kan n?r som helst beg?ra radering av dina personuppgifter (se avsnittet ”Dina integritetsr?ttigheter och dina valm?jligheter” f?r mer information) s? kommer vi att bed?ma din f?rfr?gan i enlighet med g?llande lag.

?

N?r vi inte har n?got legitimt verksamhetsbehov av att beh?va administrera dina personuppgifter kommer vi antingen att radera dem eller anonymisera dem, eller om detta inte ?r m?jligt (till exempel f?r att dina personuppgifter finns arkiverade som s?kerhetskopior) kommer vi att p? ett s?kert s?tt lagra personuppgifter och isolera dem fr?n ytterligare bearbetning tills borttagning ?r m?jlig.

?

Barn: V?ra Egendomar ?r inte riktade till personer under 16 ?rs ?lder. Vi samlar inte veterligen in personuppgifter fr?n s?dana personer. Om du f?r k?nnedom om att ett barn har tillhandah?llit personuppgifter till oss, var v?nlig underr?tta oss om detta p? privacy@vmware.com. Om vi blir medvetna om att ett barn under 14 ?r har gett oss personuppgifter kommer vi att vidta ?tg?rder f?r att ta bort s?dan information.

?

Automatiserat beslutsfattande: Vi anv?nder sj?lvfallet inte exklusivt automatiserat beslutsfattande, som resulterar i att automatiska beslut fattas (inklusive profilering), som juridiskt p?verkar dig eller p? liknande vis m?rkbart p?verkar dig. Automatiserade beslut inneb?r att ett beslut som ang?r dig fattas automatiskt p? grundval av en datorbest?mning (med hj?lp av mjukvarualgoritmer), utan m?nsklig inblandning fr?n v?r sida. Om du ?r f?rem?l f?r ett automatiserat beslutsfattande, kommer vi att klarg?ra det vid tidpunkten f?r detta och du har r?tt att mots?tta dig beslutet och att uttrycka din synpunkt och kr?va en m?nsklig granskning av beslutet.

?

Externa l?nkar och sociala medier-funktioner: Egendomarna kan tillhandah?lla l?nkar till eller f?rm?gan att ansluta till tredje parts webbplatser, tj?nster, sociala n?tverk, applikationer eller sociala medier-funktioner s?som ”Dela”- eller ”Gilla”-knappar. Genom att bes?ka dessa webplatser eller klicka p? dessa l?nkar kan du till?ta att tredje part samlar in och anv?nder information om dig. Vidare t?cks inte de personuppgifter du v?ljer att l?mna ut till dessa tredje parter av denna sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att g? igenom sekretesspolicyer och anv?ndarvillkor hos s?dana tredje parter innan du interagerar med dem eller l?mnar ut dina personuppgifter, f?r att f?rst? hur din information kan samlas in och anv?ndas. VMware kontrollerar inte sekretesspraxis hos s?dana tredje parter, och vi varken st?djer eller g?r n?gra utf?stelser om dessa tredje parters webbplatser, tj?nster, sociala n?tverk eller applikationer.

?

Do Not Track: Vissa webbl?sare – s?som Internet Explorer, Firefox och Safari – inkluderar m?jligheten att s?nda ”Do Not Track”- eller ”DNT”-signaler. Eftersom enhetliga standarder f?r ”DNT”-signaler inte har inf?rts, varken administrerar eller besvarar v?ra Online-egendomar f?r n?rvarande ”DNT”-signaler. VMware tar sekretess och verkliga valm?jligheter p? allvar och anstr?nger sig f?r att forts?tta ?vervaka utvecklingen kring DNT-webbl?sarteknologi och implementering av en standard. Om du vill l?sa mer om ”DNT” bes?ker du ”All About Do Not Track”.

?

?ndringar i denna sekretesspolicy: VMware kommer regelbundet att granska och uppdatera denna sekretesspolicy till f?ljd av juridiska, tekniska och aff?rsm?ssiga utvecklingar. N?r vi uppdaterar denna sekretesspolicy kommer vi att notera datumet f?r den senaste revisionen ovan. Om vi g?r v?sentliga f?r?ndringar av denna sekretesspolicy, kommer vi att vidta l?mpliga ?tg?rder f?r att informera dig p? ett s?tt som konsekvent med betydelsen av f?r?ndringarna vi g?r och i enlighet med g?llande lag. Vi uppmuntrar dig att granska denna sekretesspolicy ofta f?r att h?lla dig informerad om hur VMware skyddar din information.

Vid fr?gor eller undringar g?llande denna sekretesspolicy, kan du skriva till oss p? privacy@vmware.com eller per post till: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.

美女黄片