<optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<center id="ik6wq"></center><optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<optgroup id="ik6wq"><small id="ik6wq"></small></optgroup>
<center id="ik6wq"><wbr id="ik6wq"></wbr></center>
<code id="ik6wq"><small id="ik6wq"></small></code>
<center id="ik6wq"><wbr id="ik6wq"></wbr></center>
<center id="ik6wq"></center><optgroup id="ik6wq"></optgroup><center id="ik6wq"></center>

Aktualno?ci

Oracle i?VMware dla Twojej chmury hybrydowej

Se hur v?rt ut?kade samarbete underl?ttar din ?verg?ng till molnet med konsekventa infrastrukturer och operationer.

Mer om Oracle och VMware 

Project Magna — zoptymalizuj swoje centrum przetwarzania danych

Zarejestruj si?, by przetestowa? funkcje automatycznego dostrajania i ci?g?ej optymalizacji klastrów vSAN.

Zapisz si? na wersj? beta 

Przyjazna automatyzacja chmury hybrydowej

Zwi?ksz wszechstronno?? i?wydajno?? za pomoc? najnowszej wersji rozwi?zania vRealize Automation?8.

Wi?cej informacji 

Zwi?ksz ochron? swoich ?rodowisk chmurowych

Skorzystaj z?nowych funkcji NSX-T?2.5 do ochrony centrum przetwarzania danych.

Poznaj nowe funkcje 

Jakie masz priorytety IT? 

Szybsza podró? do chmury

Dowiedz si?, w jaki sposób VMware Cloud pozwala na p?ynne i spójne zarz?dzanie wieloma aplikacjami w chmurach hybrydowych i natywnych chmurach publicznych.

Transformacja sieci i zabezpieczeń

Przysz?o?? to sieci sterowane programowo. Rozwi?zanie Virtual Cloud Network bazuje na technologii VMware NSX, zapewniaj?c bezpieczny i stabilny fundament, który pozwoli Twojej firmie na dalszy rozwój.

Obs?uga cyfrowego miejsca pracy

Pracownicy maj? dzi? nowe oczekiwania. Umo?liw im swobodn? prac? z dowolnego miejsca i urz?dzenia oraz zapewnij bezpieczny dost?p do aplikacji i us?ug za pomoc? zintegrowanego, cyfrowego ?rodowiska pracy.

Jakie masz priorytety IT?
Wi?cej historii klientów 

Wypróbuj bezp?atnie produkty VMware

Wypróbuj vSphere

Odkryj najlepsz? platform? wirtualizacji dla Twojej chmury hybrydowej.

Otwórz zaj?cia praktyczne 

Wypróbuj NSX Data Center

Odkryj platform? wirtualizacji dla SDDC.

Otwórz zaj?cia praktyczne 

Wypróbuj vSAN

Odkryj mo?liwo?ci pami?ci masowej flash b?d?cej fundamentem HCI.

Otwórz zaj?cia praktyczne 

Wypróbuj Workspace ONE

Odkryj opart? na analizach platform? cyfrowego miejsca pracy.

Otwórz zaj?cia praktyczne 

Pi?? przyczyn, dla których chmura u?atwia dyrektorom CIO wdra?anie innowacji

Innowacje to klucz do sukcesu — zw?aszcza w obliczu rosn?cych oczekiwań i silnej konkurencji. Firmy potrzebuj? ich na co dzień i do dalszego rozwoju.

Przeczytaj artyku?
美女黄片