<optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<center id="ik6wq"></center><optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<optgroup id="ik6wq"><small id="ik6wq"></small></optgroup>
<center id="ik6wq"><wbr id="ik6wq"></wbr></center>
<code id="ik6wq"><small id="ik6wq"></small></code>
<center id="ik6wq"><wbr id="ik6wq"></wbr></center>
<center id="ik6wq"></center><optgroup id="ik6wq"></optgroup><center id="ik6wq"></center>

Novinky a zajímavosti

Oracle a VMware podporují vá? hybridní cloud

Zjistěte, jak na?e roz?í?ené partnerství zjednodu?uje díky konzistentní infrastruktu?e a provozu vá? p?echod ke cloudu.

Více o spol. Oracle a VMware 

Optimalizace samo?ízeného datového centra díky projektu Magna

Zaregistrujte se a vyzkou?ejte automatické ladění a nep?etr?itou optimalizaci cluster? ?e?ení v SAN.

Zaregistrovat k beta verzi 

Jednoduchá platforma pro automatizaci hybr. cloud?

Zvy?te pru?nost, efektivitu a?produktivitu díky nejnověj?í verzi platformy vRealize Automation?8.

Dal?í informace 

Vylep?ete zabezpe?ení svého Multi-Cloudu

Zjistěte jak na to díky novym funkcím zabezpe?ení datového centra NSX-T?2.5.

Objevte nové funkce 

Co je va?e priorita v IT? 

Zrychlete sv?j p?echod do cloudu

Zjistěte jak vám ?e?ení VMware Cloud umo?ní spravovat celé portfolio aplikací nap?í? hybridními a nativními ve?ejnymi cloudy a vyu?ívat p?i tom konzistentní infrastrukturu a provozní operace.

Transformujte sítě a zabezpe?ení

Budoucí sítě budou softwarově definované. Virtuální cloudová sí? zalo?ená na technologii ?e?ení VMware NSX je bezpe?nou a konzistentní základnou, která vám umo?ní rozvíjet va?e podnikání.

Vyu?ijte digitální pracovní prostor

Po?adavky zaměstnanc? se změnily. Díky zabezpe?enému a bezproblémovému p?ístupu do aplikací a ke slu?bám prost?ednictvím integrovaného digitálního pracovního prostoru je splníte kdykoli a na jakémkoli za?ízení.

Co je va?e priorita v IT?
Dal?í p?íběhy zákazník? 

Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

Vyzkou?ejte vSphere

Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

Zahájit praktickou ukázku 

Zkuste NSX Data Center

Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

Zahájit praktickou ukázku 

Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

Zahájit praktickou ukázku 

Vyzkou?ejte Workspace ONE

Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

Zahájit praktickou ukázku 

Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

P?e?íst ?lánek
美女黄片